Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bierutów w liczbach

Geoportal Bierutów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bierutów

Bierutów, gmina w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki.

Powierzchnia gminy Bierutów wynosi 147 km2, zajmuje 724 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Bierutów zamieszkuje 9 873 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 901 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Bierutów wynosi 67, jest 1161 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bierutów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bierutów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bierutów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bierutów: 147724
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bierutów: 0,191141
Lesistość w % w gminie Bierutów: 24,01132
Ludność na 1 km2 w gminie Bierutów: 671161
Liczba ludności ogółem w gminie Bierutów: 9 873901
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bierutów: -8,71866
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bierutów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bierutów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bierutów: 9,46-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bierutów: 73,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bierutów: 91974
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bierutów: 5,2691
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Bierutów: 86,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bierutów: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bierutów: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bierutów: 746,21588
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bierutów: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bierutów: 341,91031
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bierutów: 77,41881
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bierutów: 1,41781
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bierutów: 588432
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bierutów: 3 939-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bierutów: 4 104-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bierutów: 4 751-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bierutów: 92,01206
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bierutów: 37,71357
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bierutów: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bierutów: 91,9219
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bierutów: 86,61362
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bierutów: 0,91949

Źródłem danych statystycznych dla gminy Bierutów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bierutów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bierutów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.