Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Bierutów - sprawdź miejscowy plan gminy Bierutów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Bierutów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Bierutów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Bierutów.

MPZP Bierutów
Mapa MPZP gminy Bierutów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierutów.

MPZP Bierutów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Bierutów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Bierutów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Bierutowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Bierutów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bierutów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Bierutów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Bierutowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bierutowa

0

37 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Bierutów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Bierutów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

14608 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Bierutowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bierutów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Bierutów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Bierutów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Bierutów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXXIV/411/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 3, obejmującego obszar we wsi ZbytowaXXXIV/411/2126-8-2021
Uchwała nr XXXIV/412/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 4, obejmującego obszar we wsi ZbytowaXXXIV/412/2126-8-2021
Uchwała nr XXXIV/409/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 1, obejmującego obszar w obrębie Solniki WielkieXXXIV/409/2126-8-2021
Uchwała nr XXXIV/410/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 2, obejmującego obszar we wsi ZbytowaXXXIV/410/2126-8-2021
Wyrok nr II SA/Wr 784/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Bierutów nr XXXVI/323/13 z dnia 19 września 2013 r.w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Posadowice IISA/Wr784/193-9-2020
Uchwała nr XV/189/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice - MPZP KIJOWICE IIIXV/189/1928-11-2019

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Bierutowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Bierutów odpowiada wójt/burmistrz gminy Bierutów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Bierutów nie obowiązuje, to urząd gminy Bierutów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Bierutowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Bierutów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Bierutów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Bierutowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Bierutów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Bierutów